Werkwijze & Trainingen

Wij verzorgen diverse trainingen en oefeningen voor organisaties op het gebied van Business Continuity Management. Hieronder noemen wij globaal een aantal mogelijkheden. Wij verzorgen altijd maatwerk en komen graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken.

 • Planvorming

  Wij kunnen uw organisatie helpen bij het vormen van het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) en het maken van bijvoorbeeld Risico- en Business Impact Analyses (BIA). Onze plannen zijn handzaam, pragmatisch en begrijpelijk.

 • BCM Awareness Training

  Voor organisaties die op het gebied van BCM nog onervaren zijn, verdient het aanbeveling te starten met een BCM Awareness Training. Tijdens deze training behandelen we o.a. de fases van een crisis, de impact die een crisis kan hebben op uw kritische processen en hoe uw organisatie zich hierop kan voorbereiden. Tevens behandelen wij op een interactieve wijze uw eigen BCM- en crisisplan.  Hierna vindt er een tabletop-oefening plaats waarbij er een casus wordt behandeld die relevant is voor uw organisatie.

 • Specifieke oefeningen

  U kunt hierbij denken aan BCM-oefeningen waarbij uitval van één of meerdere kritische bedrijfsprocessen wordt gesimuleerd of aan bijvoorbeeld uitwijkoefeningen waarbij de focus ligt op uitwijk naar een andere locatie ligt. Onze trainers en adviseurs kunnen hierbij een adviserende , coördinerende of waarnemende rol vervullen.

Onze Trainers & Adviseurs (BCM)

Business Continuity Management

Business Continuity Management (BCM) is het proces dat:

 • mogelijke bedreigingen voor een organisatie identificeert;
 • de gevolgen ervan voor de (kritische) bedrijfsprocessen vaststelt;
 • een raamwerk verschaft om de organisatie in staat te stellen effectief en efficiënt te reageren op de ontstane situatie.