Kasteelsessie: Schending van integriteit; voorkom een crisis

SPEN-registratie: Cursus Sleutelfunctionaris Crisisorganisatie Zorginstelling

De cursus Sleutelfunctionaris Crisisorganisatie Zorginstelling (SCZ) is sinds januari 2018 opgenomen in het register van Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN).

SPEN

Het SPEN ziet toe op de kwaliteit van korte cursussen. Zij kan als enige dat beschermde predicaat verlenen. De toetsingscommissie van SPEN oordeelt over de SCZ-cursus: “Een op de praktijk geschreven opleiding die op een degelijke en gestructureerde wijze is beschreven. Opvallend in deze structuur is de uitgebreide, samenhangende en concrete set aan doelstellingen en leerdoelen.”

Samenwerking met AZNN

Dit mooie compliment heeft Parcival te danken aan de intensieve samenwerking met het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland en een adviescommissie bestaande uit professionals uit het werkveld. Met twee landelijk erkende registraties, waaronder ook de opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ), is deze samenwerking nu al twee keer zeer vruchtbaar gebleken.

De sleutelfunctionaris

Voor de doelgroep van deze cursus, medewerkers die een sleutelrol vervullen in de crisisorganisatie van zorginstellingen, bestaat geen vaste rolomschrijving. Het gaat om mensen die verschillende functies hebben, bijvoorbeeld manager, teamleider of medewerker ICT of facilitair. De sleutelfunctionarissen zijn de ogen en oren van het crisisteam en de Crisiscoördinator op de werkvloer. Daarom is het noodzakelijk dat deze functionarissen kennis en vaardigheden opdoen op het gebied van crisisbeheersing. De SCZ-cursus geeft sleutelfunctionarissen inzicht en belangrijke informatie om zich zo goed mogelijk van hun taak te kwijten in een crisissituatie.

Driedaagse cursus

De driedaagse cursus bestaat uit de drie onderdelen Bedrijfscontinuïteitsmanagement, Crisiscommunicatie en Crisismanagement. Een integrale visie verbindt deze onderdelen aan elkaar. Aan de hand van casuïstiek, opdrachten en een simulatieoefening worden de cursisten door de theorie geleid. Interactiviteit en het delen van ervaringen en kennis staan voorop. Cursisten vertellen aan de hand van voorbereidende opdrachten over hoe de crisisorganisatie van hun zorginstelling is opgebouwd. Na voltooiing van de cursus krijgen deelnemers een landelijk erkend certificaat.

Bent u geïnteresseerd in deze cursus?

Neem dan voor meer informatie contact op met:

 

Levensmiddelenkrant: Crisismanagement & -communicatie

Pieter Jongkind en Marije Alma van Parcival vertellen over Crisismanagement en Crisiscommunicatie in de levensmiddelenbranche. Onder de naam FoodTrust ondersteunen Parcival en Bureau voor Kwaliteitszorg bedrijven in de levensmiddelenbranche vóór, tijdens en na een crisis.

Klik hier om het artikel te downloaden.

 

levensmiddelenkrant
levensmiddelenkrant artikel

Parcival met Crisis24 op Promotiedagen (7 & 8 nov)

Op 7 en 8 november is Parcival aanwezig tijdens de Noordelijke Promotiedagen om de nieuwe dienst Crisis24 te lanceren.

Crisis24 is een landelijke dienst die organisaties ondersteunt bij een acute of dreigende crisis, 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar. Voor meer informatie: www.crisis24.nl.

Als u ons wil bezoeken, dan bent u natuurlijk van harte welkom. U vindt onze stand tegenover de innovatie-dome: standnummer 5071.

Indien u een gratis entreekaart wil ontvangen, mail dan naar Vides Overbeek (v.overbeek@parcivalcrisis.com). U ontvangt de kaart daarna digitaal van ons retour.

Crisisondersteuning met Crisis24

Vanaf heden heeft Parcival een nieuwe dienst: Crisis24. Wij bieden u directe ondersteuning bij een dreigende of acute crisis.

U kunt rekenen op de ondersteuning van onze ervaren crisisprofessionals; zonder de kosten van een duur abonnement. Via ons crisistelefoonnummer zijn wij 24×7 bereikbaar: 0341-700283.

Ga voor meer informatie naar www.crisis24.nl.

Of bel met:

Pieter Jongkind @ Radio1: Aanslag Barcelona

Op 18 augustus 2017 was Pieter Jongkind (directeur Parcival) te gast bij het programma Radio EenVandaag op Radio1. Onderwerpen van gesprek waren o.a. de aanslagen in Barcelona en hoe Nederland omgaat met terrorisme.

 

CCZ-opleiding gecertificeerd op HBO-niveau

De opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling, ook wel CCZ-opleiding, draagt per juni 2017 het beschermde predicaat Registeropleiding. Dit betekent dat de Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO) de kwaliteit en het niveau van de CCZ-opleiding heeft getoetst en erkend op HBO-niveau. De opleiding voldoet daarmee aan de hoogste normen en strengste eisen voor post initieel onderwijs in Nederland. Bij het behalen van de opleiding ontvangt de deelnemer een landelijk erkend diploma dat is opgenomen in het register van de SHO. Daarmee is dit de enige opleiding voor Crisiscoördinatoren in de zorg in Nederland op dit niveau en met deze erkenning.

Door een intensieve samenwerking tussen het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland, een adviescommissie bestaande uit professionals uit het werkveld en Parcival zijn wij tot dit mooie resultaat gekomen. We zijn daar dan ook erg trots op!

De opleiding bestaat uit drie modules: bedrijfscontinuïteitsmanagement, crisiscommunicatie en crisismanagement. Vanaf de nieuwe jaargang leggen we nog sterker vanuit een integrale visie een verbinding tussen die drie modules. De opleiding is een totaalpakket. Enerzijds is het gericht op het verhogen van het kennisniveau op het gebied van de koude en warme fase van een crisis. Anderzijds wordt er veel aandacht besteed aan individuele competenties van Crisiscoördinatoren. Competenties als leidinggeven, probleemanalyse en adviesvaardigheid zijn uiterst belangrijk om een crisis goed te managen, dus is het logisch dat daar een groot deel van de focus binnen de opleiding ligt.

In ongeveer tien maanden komen we tweewekelijks bij elkaar en duiken we samen in de boeiende wereld van crisisbeheersing binnen ziekenhuizen en zorginstellingen. Centraal in de opleiding staat ervarend leren. De lesdagen zijn dan ook opgebouwd rondom interactie en er wordt gewerkt met veel praktijkvoorbeelden, casussen en oefeningen.

Op 28 & 29 september 2017 vindt de kick-off van de nieuwe jaargang plaats en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Bent u werkzaam in een zorginstelling in Nederland en bent u Crisiscoördinator of heeft u die ambitie? Schrijf u dan snel in!

Voor meer informatie kunt u hier de brochure CCZ 2017 lezen. Wilt u zich inschrijven of alsnog meer informatie? Neem dan contact op met Jessica Niemeijer van AZNN (j.m.niemeijer@umcg.nl of via 050-3615480).

Hopelijk tot ziens in september.

OTO-cyclus: opleiden, trainen of oefenen?

In crisisland is ‘OTO’ een veelgebruikte afkorting: Opleiden, trainen en oefenen. Nog een term is de hieruit voortgekomen ‘OTO-cyclus’. De drie elementen zijn er allemaal voor bedoeld om organisaties en mensen aan te leren hoe om te gaan met een mogelijke crisis. Een ‘OTO-cyclus’ lijkt te veronderstellen dat opleiden, trainen en oefenen in een bepaalde volgorde moet worden doorlopen en dat deze zich bovendien herhaalt. Is dat echter noodzakelijk? Nee, volgens mij niet.

Definities OTO

Om te beginnen is het zinvol om even stil te staan bij de drie termen. Dat is overigens niet zo eenvoudig, want als je de literatuur erop naslaat dan lopen de drie definities door elkaar heen. Vooral trainen en oefenen lijken erg op elkaar. Daarom hanteer ik de volgende definities:

 • Opleiden – het bijbrengen van kennis en vaardigheden
  Voorbeeld: opleiding, cursus, e-learning
 • Trainen – regelmatig oefenen van bepaalde vaardigheden
  Voorbeeld: competentietrainingen, zoals een voorzitterstraining of logtraining
 • Oefenen – het simuleren van een situatie en mensen laten handelen binnen dit kader
  Voorbeeld: tabletop, simulatieoefening

Het is dan ook begrijpelijk dat mensen door het gebruik van deze termen in verwarring worden gebracht.  Zo train en oefen je bijvoorbeeld tijdens een goede opleiding regelmatig bepaalde vaardigheden. Waar zit je dan in de OTO-cyclus?

OTO als cyclus?

Ik heb een beetje moeite met de term ‘OTO-cyclus’. De term suggereert namelijk twee dingen: allereerst dat de stappen O-T-O in die volgorde moeten worden doorlopen en ten tweede dat deze stappen worden herhaald. Dat werkt in de praktijk niet zo.

Eerst awareness

Stel: een organisatie wil zich voorbereiden op een mogelijke crisis. (Planvorming en middelen laten we voor het gemak nu even buiten beschouwing.) Is het verstandig om te beginnen met opleiden van functionarissen? Hoewel de eerste ‘O’ voor ‘opleiden’ staat, is het niet altijd wenselijk om hiermee te starten. Belangrijker is het om te zorgen voor awareness (bewustwording) bij de leden van de crisisorganisatie. Het organiseren van een crisisoefening is een goede manier om te zorgen voor awareness. We zien daarbij in de praktijk dat men oefenen vaak de leukste manier van leren vindt. Als je iets leuk vindt, dan leer je het logischerwijs makkelijker aan.

Evalueren

Je kunt een crisisoefening prima als ‘nul-meting’ gebruiken. Het is dan natuurlijk van groot belang om te zorgen voor een heldere evaluatie om de leerbehoefte van de organisatie te bepalen. Als het aan kennis ontbreekt, dan moet er worden opgeleid. Als de vaardigheden van de leden niet op gewenst niveau zijn, dan moet er getraind en geoefend worden.

Een aantal jaren geleden is er door de overheid gewerkt aan een zogeheten doctrine OTOTEL. Er werd een integrale visie ontwikkeld op het opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren en lessons learned, en was gericht op de versterking van de kwaliteit en samenwerking van de professionals werkzaam binnen de crisisbeheersing. Echter, als je zoekt op de term OTOTEL, dan is daar niet veel meer over te vinden; de laatste berichten stammen uit 2014/2015. Deze langere term voegt echter weinig toe. Testen is een oefenfunctie en valt derhalve onder de ‘O’ van oefenen (bron boek: oefenen als professie). Lessons learned kun je verwerken in opleiden en trainen.

Het evalueren blijft hoe dan ook een essentieel onderdeel van OTO.

OTO & PDCA

Wat veel beter bij opleiden, trainen en oefenen past is de kwaliteitscirkel van Deming: PDCA.

 • Plan: maak een OTO-plan voor je crisisorganisatie (Wat zijn je doelen? Welke activiteiten?)
 • Do: voer het plan uit
 • Check: meet het resultaat
 • Act: stel het OTO-plan bij op basis van de gevonden resultaten.

Het maakt dan niet uit of je aan het opleiden, trainen of oefenen bent. Het gaat erom dat je de activiteiten zo goed mogelijk afstemt op de behoefte van de crisisorganisatie en deze blijft evalueren en aanpassen.

Tot slot

Samenvattend:

 • Je hoeft bij OTO niet per se te beginnen met opleiden.
 • De volgorde O-T-O is ook niet per se van belang.
 • Stap 1 is altijd bewustwording.
 • Een crisisoefening kan een goede nulmeting zijn.
 • Een goede evaluatie mag niet ontbreken.
 • Laat de OTO-cyclus los en werk met de PDCA-cyclus.

Hoe dan ook; OTO baart kunst!

Kasteelsessie: ‘Cyber in de Zorg’ 13 april 2017

CrisisSuite | Grote Oefening Calamiteitenhospitaal

Op zaterdag 12 november 2016 hield het Calamiteitenhospitaal, ter ere van haar 25 jarig bestaan, een indrukwekkende oefening waarbij 200 slachtoffers werden opgevangen. Tijdens deze oefening werd de crisismanagementsoftware CrisisSuite ingezet.

Het Calamiteitenhospitaal

Calamiteitenhospitaal

Het Calamiteitenhospitaal is een uniek ziekenhuis dat fysiek onder het UMC Utrecht ligt. Onder normale omstandigheden bevinden er zich geen patiënten of artsen en is het ziekenhuis ‘leeg’. Maar bij een ramp kan het Calamiteitenhospitaal binnen 30 minuten geopend worden en kunnen er tot wel 200 gewonden worden opgevangen.

Het Calamiteitenhospitaal is in 1991 opgericht en is meer dan 40 keer geopend geweest. Het ving onder andere de Nederlandse gewonden op van de tsunami in Azië in 2004. De meest recente openstelling was voor de opvang van 72 patiënten bij de evacuatie van het VUmc door hevige wateroverlast in september 2015.

De oefening

Het Calamiteitenhospitaal oefent jaarlijks een openstelling voor de opvang van slachtoffers. Het 25 jarig bestaan werd ‘gevierd’ met een extra grote realistische oefening: 200 slachtoffers werden binnengebracht. Er werd samengewerkt met het Ministerie van Defensie, de Veiligheidsregio Utrecht, het Rode Kruis en ambulancedienst RAVU.

CrisisSuite

CrisisSuite

De crisismanagementsoftware CrisisSuite werd tijdens de oefening actief ingezet. Drie crisisteams (Crisisbeleidsteam, Crisiscoördinatieteam en Commandoteam) gebruikten de software voor het loggen van crisisinformatie: beeldvorming, oordeelsvorming, besluiten en acties. Bovendien konden de crisisteams digitaal en real-time informatie uitwisselen. Marlous Verheul, projectleider opleiden, trainen en oefenen Crisisbeheersing van het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland: “De mogelijkheden om snel je openstaande acties te overzien, je besluiten te filteren en acties uit te zetten naar mensen die niet fysiek aanwezig zijn, is een grote kracht van het systeem. Volledige benutting van alle mogelijkheden vraagt wel training van alle teamleden.”

Het gebruik van de software hielp de crisisteams aanzienlijk bij het managen van de crisis. Bovendien kan de gelogde informatie goed gebruikt worden voor de evaluatie.