Cursus Informatiecoördinator Zorg

Informatiecoördinator Zorg
 • De Informatiecoördinator

  Een crisisteam moet tijdens een crisis besluiten nemen op basis van informatie die het krijgt van andere teams, afdelingen of medewerkers. Daarom is optimale interne en externe informatievoorziening cruciaal. De Informatiecoördinator is de functionaris die dit informatiemanagement tussen alle crisisteams, afdelingen en functionarissen soepel laat verlopen. Hij kan hoofd- van bijzaken scheiden en weet hoe de lijnen binnen een crisisorganisatie lopen en hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn.

 • De Cursus

  In deze cursus leer je op welke manier je welke informatie bij welk team haalt en neerlegt. Op de eerste dag zul je de basiskennis omtrent crisis- en informatiemanagement opdoen. Tijdens de tweede dag wordt volop geoefend met de kennis die je op dag 1 hebt vergaard en trainen we je op je adviesvaardigheden. Op de derde (halve) dag komt alles samen in een eindoefening.

 • Leerdoelen

  Aan het eind van de cursus ben je als Informatiecoördinator in staat om …

  • de eigen rol en verantwoordelijkheden te benoemen en begrijpen.
  • te opereren op alle niveaus tijdens een crisis (operationeel / tactisch / strategisch).
  • de diverse informatiestromen die binnen en buiten de organisatie van belang zijn in kaart te brengen.
  • informatie te verzamelen, aggregeren en delen.
  • een situatierapportage te lezen en op te stellen.
  • advies uit te brengen over de structuur en organisatie van het informatieproces.
 • Doelgroep / Beginvereisten

  • Je werkt voor een ziekenhuis of zorginstelling.
  • Je bent reeds als Informatiecoördinator aangesteld of wordt dat na de cursus.
  • Binnen jouw organisatie is een taakkaart voor Informatiecoördinator beschikbaar.
  • Je wordt geacht kennis te hebben van de crisisplannen van jouw organisatie.
  • Je bezit basiskennis inzake crisismanagement.
Informatiecoördinator Zorg

Inschrijfformulier