Massive Open Online Course nafase-nazorg

In week 22 (vanaf maandag 28 mei) werkt Parcival mee aan een MOOC, georganiseerd door onze samenwerkingspartner BHV.nl.  Ina Strating verzorgt als nafase-nazorgexpert de inhoud en fungeert de hele week namens BHV.nl als online moderator.

Een MOOC is een Massive Open Online Course: een online cursus binnen een besloten omgeving. Het doel is om op een laagdrempelige manier kennis over een bepaald thema online te delen en onderling met de deelnemers te bespreken.

Deze online cursus is bestemd voor (hoofden) BHV’ers binnen organisaties.
Inschrijven kan t/m 1 juni 2018.
De inhoud is t/m 31 juli 2018 toegankelijk.
Deelname is gratis.


Meer informatie is hier te vinden:

Rechtstreeks inschrijven kan hier:

BHV.nl en Parcival werken nauw samen op het gebied van opleidingen/trainingen/oefeningen  crisismanagement, crisiscommunicatie en business continuity management.
In een acute situatie kunnen organisaties 24×7 een beroep doen op crisisprofessionals van Crisis24 voor onder andere directe crisisopvang en nazorg. Meer informatie zie
www.crisis24.nl.