Whitepaper Coronavirus

Sinds enige tijd is de stad Wuhan in China het centrum van wat een epidemie lijkt van het zogenaamde Coronavirus. Inmiddels zijn er verschillende landen die hun landgenoten uit dit gebied weghalen. Daarnaast vliegen verschillende luchtvaartmaatschappijen niet meer op China. Wat moeten bedrijven en instellingen weten van dit virus en hoe gaat de Nederlandse overheid om met de dreiging van een mogelijke pandemie?

Wat is het Coronavirus?

Het Coronavirus is een variant van de virussen die we al kenden van ziektes als SARS en MERS. De nieuwe variant, 2019-nCoV genaamd, werd niet eerder vastgesteld bij mensen. Coronavirussen zijn zogenaamde zoönose-virussen die overgedragen worden van dieren op de mens. Zo is na uitvoerig onderzoek gebleken dat katten het zogenaamde SARS-virus overbrachten en bij MERS kwam het virus van dromedarissen. Deskundigen van de Universiteit Utrecht zeggen dat het vrijwel zeker is dat het coronavirus afkomstig is van vleermuizen.

Symptomen

Het nieuwe virus creëert de schijn van benauwdheid. Patiënten kunnen last krijgen van longklachten, kortademigheid, hoesten en koorts. Meestal zijn de klachten mild maar kwetsbare patiënten kunnen overlijden. De incubatietijd (de tijd tussen de besmetting en de eerste ziekteverschijnselen) is ongeveer een week.

Besmettelijkheid

Het nieuwe Coronavirus is overdraagbaar van mens op mens. Op basis van de rapportage van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) was de stand van zaken op:

20 februari 8:00 uur CET:

 • 75.744 bevestigde besmettingen
 • 2.128 bevestigde doden
 • Besmettingen in Europa: Duitsland (16), Frankrijk (12), Italië (3), Verenigd Koninkrijk (9), Finland (1), Spanje (2), Zweden (1), België (1).
 • In Frankrijk is afgelopen week het eerste dodelijke slachtoffer van het Coronavirus in Europa gevallen. De man was afkomstig uit China en overleed in het ziekenhuis.

6 februari 8:00 uur CET:

 • 28.284 bevestigde besmettingen
 • 565 bevestigde doden
 • Besmettingen in Europa: Duitsland (12), Frankrijk (6), Italië (2), Verenigd Koninkrijk (2), Finland (1), Spanje (1), Zweden (1), België (1).

3 februari 9:00 uur CET:

 • 17.383 bevestigde besmettingen
 • 362 bevestigde doden
 • Besmettingen in Europa: Duitsland (10), Frankrijk (6), Italië (2), Verenigd Koninkrijk (2), Finland (1), Spanje (1), Zweden (1).

30 januari 11:00 uur CET:

 • 7.824 bevestigde besmettingen
 • 170 bevestigde doden
 • Besmettingen in Europa: Duitsland (4), Frankrijk (4), Finland (1).

Wat doet de overheid?

De WHO heeft op 30 januari aangegeven de epidemie in China te kwalificeren als een PHEIC. Dat wil zeggen dat het gezien wordt als een groot internationaal medisch risico. Deze status is eerder afgegeven tijdens bijvoorbeeld de SARS- en Ebola-dreigingen.

Het RIVM zegt dat de kans reëel is dat het virus opduikt in Nederland. Nederland heeft het virus op 28 januari aangemerkt als een A-ziekte. Dat gebeurt op advies van het Outbreak Management Team van het RIVM. Er geldt een meldingsplicht voor zowel verdachte als bevestigde gevallen, artsen en GGD’s zijn geïnformeerd en er liggen testen klaar waarmee zij het virus kunnen aantonen.

Wat is een verdacht geval?

We spreken van een verdachte geval wanneer iemand:

 • Koorts heeft met luchtwegklachten (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking);
 • En de afgelopen twee weken in de regio Wuhan is geweest;
 • Of de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe Coronavirus.

Maatregelen zorgprofessionals

Te nemen maatregelen door zorgprofessionals zijn te vinden op deze pagina van de website van het RIVM (scroll helemaal naar beneden).

Preventie

Het in acht nemen van de normale hygiënemaatregelen lijkt momenteel afdoende. Echter bij verdachte of bevestigde patiënten geeft de overheid aan dat deze in strikte isolatie moet worden verpleegd. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Wat als Nederland getroffen gaat worden door een epidemie?

Hoewel er nu maatregelen getroffen worden om de Europese en dus ook Nederlandse bevolking te beschermen kan een virus natuurlijk mogelijk een weg vinden naar ons land. Bij een uitbraak van infectieziekten zijn in beginsel de GGD’s, vaak opgenomen in de Veiligheidsregio, leidend in de aanpak van de epidemie. Mocht het echter omvangrijk worden dan kan de landelijke overheid, net als in geval van terreur, de leiding over de bestrijding van de epidemie overnemen.

Komt er net als in 2009 met de Mexicaanse griep ook weer een vaccinatieprogramma?

Momenteel is niet duidelijk hoe snel een vaccin voor dit type Coronavirus beschikbaar kan zijn. Pas als daar enig beeld van bestaat kunnen overheden vaccinatieprogramma’s overwegen.

Belangrijke sites: