Crash Course BOBOC

Crash Course BOBOC

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor o.a. bestuurders, directieleden, managers, inhoudelijk experts en adviseurs en andere functionarissen die lid zijn van een crisisteam.

Welke onderwerpen worden er behandeld?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de samenstelling van een CBT en OT
  • de taken van een CBT en OT
  • de BOBOC-vergadermethodiek

Verloop training

De deelnemers krijgen voorafgaand aan deze crashcourse een E-learning Basis Crisismanagement ter voorbereiding opgestuurd. In deze reader staan de samenstelling en taken van een CBT en OT beschreven en staat uitgelegd hoe de vergaderstructuur en besluitvormingsmethode BOBOC worden toegepast door een crisisteam. Er wordt tevens een video ter beschikking gesteld met een voorbeeld van een strakke BOBOC-vergadering, zodat de deelnemers goed voorbereid met de crashcourse kunnen starten. Daarnaast krijgen de deelnemers een toelichting op de BOBOC-oefening die tijdens de crashcourse zal worden uitgevoerd.

Tijdens de online crashcourse wordt eerst de theorie uit de voorbereiding kort herhaald en worden vragen van deelnemers beantwoord. Daarna vindt een oefeninstructie plaats en wordt er in een TableTop-setting geoefend met het uitvoeren van een crisisvergadering. De trainer verdeelt de verschillende rollen onder de deelnemers. De teamleden krijgen middels de cirkelmethode om beurten het woord, zodat zij input kunnen leveren; eerst een ronde beeldvorming, dan een ronde oordeelsvorming en dan een ronde besluitvorming. De trainer coacht en stuurt bij. Na iedere BOBOC-vergadering is er voor de deelnemers kort de gelegenheid om vragen te stellen aan de trainer.

Evaluatie

Vragen mogen gesteld worden gedurende de training. De training wordt afgesloten met een beknopte mondelinge evaluatie.