Advies en planvorming

Een degelijke voorbereiding op een mogelijke crisis begint met een duidelijk ingerichte crisisorganisatie. De vraag waar te starten en wat te overwegen kan complex zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring in preventief handelen, reageren tijdens crises en ondersteuning bieden na afloop, beschikt Parcival eveneens over uitgebreide kennis in het opzetten van pragmatische én toepasbare crisisplannen. Onze ervaren adviseurs, deskundig in zowel praktijkervaring als theoretische kennis, staan klaar om samen met u organisatiespecifieke plannen te ontwikkelen die echt werken.

Gestructureerde Planvorming

Wij helpen bij het ontwikkelen en bijstellen van crisisplannen met het doel praktische strategieën te creëren. Deze plannen voorzien in duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden, zodat uw organisatie snel kan handelen tijdens een crisis. Wij geloven niet in het schrijven van een roman als crisisplan. Onze plannen zijn kort en krachtig, niemand heeft immers tijd heeft om tijdens een crisis een bestseller door te spitten.

Deskundig Advies voor Uw Crisisorganisatie

Samen bouwen we aan een robuuste structuur voor uw crisismanagement. Dit omvat het opzetten van een duidelijke organisatiestructuur, het integreren van communicatiestrategieën en het ontwikkelen van herstelprocedures die de veerkracht van uw organisatie versterken.

Parcival: We are ready, you are ready!