Introductie

Ons privacybeleid helpt u te begrijpen welke informatie we verzamelen bij Parcival, hoe we deze informatie gebruiken en welke keuzes u heeft.

Wanneer we over ‘Parcival’, ‘wij’, of ‘ons’ in dit beleid spreken, verwijzen we naar Parcival B.V., het bedrijf dat de diensten levert. Wanneer we over “diensten” in dit beleid spreken, verwijzen we naar onze trainingen, opleidingen, kasteelsessies, adviestrajecten en crisisondersteuning.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Parcival gegevens van personen vast. Hieronder vallen met name naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie en functie. Parcival gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Klantengegevens

Verzamelen en verwerken van informatie

Parcival kan de volgende informatie verzamelen en ontvangen:

 • Contactgegevens zoals NAW, telefoonnummer, e-mailadres, organisatie en functie.
 • Betalingsinformatie zoals BTW-gegevens en het KvK-nummer.
Hoe gebruiken we de informatie?

We gebruiken de informatie om de diensten te leveren en te verbeteren. In onderstaande gevallen kan Parcival toegang nodig hebben tot klantgegevens:

 • Om diensten te verstrekken, te onderhouden en te verbeteren;
 • Om een verzoek van een klant te behandelen of in verband met klant ondersteunende zaken;
 • Zoals vereist door de wet;
 • Zoals uiteengezet in onze overeenkomst met de klant of zoals uitdrukkelijk schriftelijk door de klant toegestaan;
 • Om onze diensten te begrijpen en te verbeteren. We onderzoeken en analyseren trends om beter te begrijpen hoe gebruikers de diensten gebruiken;
 • Voor administratieve doelstellingen;
 • Om met u te communiceren door:
  • Te reageren op uw verzoeken. Als u contact met ons opneemt met een probleem of vraag, zullen we uw informatie gebruiken om te reageren.
  • Verzenden van e-mails. Wij kunnen u over onze diensten administratieve e-mails en berichten sturen. We kunnen ook contact opnemen om u te informeren over wijzigingen in onze diensten, onze serviceaanbiedingen en belangrijke service-gerelateerde mededelingen, zoals beveiligings- en fraudemeldingen. Deze e-mails en berichten worden beschouwd als onderdeel van de diensten en u mag zich hiervan niet uitsluiten.

Dit beleid is niet bedoeld om beperkingen op te leggen op wat we doen met gegevens die zijn geaggregeerd en/of geïdentificeerd.

Delen en openbaarmaking

Parcival kan informatie delen volgens onze overeenkomst met de klant en de instructies van de klant, waaronder:

 • Met dienstverleners en derde partijen. Wij kunnen bedrijven of medewerkers van derden benaderen om klantgegevens te verwerken.
 • Wij kunnen bedrijven of medewerkers van derden, zoals betalingsverwerkers, betrekken om informatie namens ons te verwerken.

Parcival kan klantengegevens en andere informatie delen of openbaar maken in de volgende situaties:

 • Wet- en regelgeving. Om te voldoen aan wettelijke vereisten en om te reageren op legale verzoeken, gerechtelijke bevelen en juridisch proces.
 • Om onze rechten af te dwingen. De rechten, eigendommen of veiligheid van ons of derden beschermen en verdedigen, met inbegrip van het handhaven van contracten of beleid, of in verband met het onderzoeken en voorkomen van fraude.
Bewaartermijn & gegevens verwijderen

Parcival bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op de grond van de wet vereist is.

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen of rectificeren? Stuur dan een e-mail. Wij zullen aan dit verzoek binnen het wettelijk gestelde termijn van één maand voldoen.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze pagina.