Teamworkshop Gedrags- en Communicatiestijlen (DISC)

Teamworkshop Gedrags- en Communicatiestijlen (DISC)

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor alle teams, zoals crisismanagementteams (CMT), crisisbeleidsteams (CBT), operationele crisisteams (OCT/OT), communicatieteams, managementteams.

Welke onderwerpen worden er behandeld?

In deze workshop maakt u kennis met DISC, een analysemethode die inzicht geeft in de persoonlijke voorkeursstijlen die teamleden hanteren waar het gaat om gedrag en communicatie. Zowel onder normale omstandigheden als onder hoge druk.

Hoe communiceer je? Hoe ga je om met situaties onder druk? Hoe ervaar je anderen en hoe ervaren anderen jou?

Deze workshop verschaft de teamleden kennis en inzicht in je eigen gedrag en communicatiestijl en die van anderen. Talenten van teamleden worden optimaal benut bij de juiste positie in een team. Dat leidt niet alleen tot een effectievere samenwerking en adequate besluitvorming, maar levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de verbondenheid tussen teamleden.

Evaluatie

We sluiten de training af met een mondelinge evaluatie.