OPLEIDING CRISISMANAGEMENT WARME FASE ZIEKENHUIS & ZORGINSTELLING

De zogenaamde warme fase van een crisis is herkenbaar door een chaotisch element in het begin en de behoefte om zo snel mogelijk in control te komen. De crisisorganisatie moet opschalen. Eén of meerdere crisisteams komen in actie om de crisis te managen. De organisatie wordt op militaire wijze aangestuurd door middel van command & control. De Crisiscoördinator speelt in deze warme fase een centrale rol. Hij beheerst crisisbesluitvorming als geen ander. Hij stuurt operationeel en tactisch aan en adviseert het Crisisbeleidsteam.

De opleiding

Deze opleiding draagt bij aan een weerbare Crisiscoördinator. Hij kent zijn sterktes en valkuilen. En met de kennis en vaardigheden die hij opdoet tijdens deze opleiding kan hij robuust optreden tijdens een crisis.

Leerdoelen

Aan het eind van dit programma ben je in staat om…

 • … tijdens een crisis om te gaan met je persoonlijke sterktes en valkuilen.
 • … een crisisinventarisatie tijdens “the golden hour” uit te voeren.
 • … in het kader van informatiemanagement de juiste informatie te filteren en gebruiken voor strategische doeleinden.
 • … op strategisch/tactisch en operationeel niveau een crisis te coördineren a.d.h.v. de BOBOC-systematiek.
 • … bestaande crisisplannen te begrijpen.
 • … een RvB-lid te adviseren op het gebied van crisismanagement.
 • … te begrijpen wie je externe partners tijdens een crisis zijn.
Doelgroep/beginvereisten
 • Je bent/wordt aangesteld als Crisiscoördinator (of gelijkwaardige rol) actief in de warme fase binnen jouw organisatie.
 • E-learning Basis Crisismanagement doorlopen & voorbereidende opdrachten uitvoeren.
 • Kennis hebben van de eigen crisisplannen & -procedures.
 • Er vindt een intakeprocedure plaats.
Ik mocht vorig jaar de opleiding Crisismanagement Warme Fase doen. Ik ben crisis-coördinator bij de TREANT Zorggroep. Om dit goed te kunnen doen, ben ik gestart met deze training.
En het heeft mij een hoop duidelijkheid gegeven. Tijdens de training leer je veel over crises. De opbouw en het verloop. En hoe je in al deze fases kunt handelen.
Tijdens deze training hebben we ook veel praktische ervaring opgedaan door middel van casussen. Hiervan heb ik nog het meeste geleerd. Iedereen heeft zijn triggers en die heb ik tijdens de training bewust opgezocht. Dit kon gelukkig, omdat de groep veilig voelde. Waardoor je optimaal kon leren.