Parcival doet er alles aan om de samenwerking met u goed te laten verlopen en optimale kwaliteit te bieden. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben dan kunt u gebruik maken van onderstaande klachtenprocedure:

  1. U kunt uw klacht telefonisch melden via 0341-700283 of schriftelijk via info@parcivalcrisis.com.
  2. Parcival stuurt een ontvangstbevestiging van uw klacht binnen 1 week.
  3. In overleg met u kan er besloten worden om een gesprek te laten plaatsvinden tussen u en Pieter Jongkind (algemeen directeur/eigenaar) en/of René de Jong (commercieel directeur/eigenaar). In dit gesprek wordt er gezocht naar een passende oplossing.
  4. De doelstelling is om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen, doch uiterlijk binnen 4 weken. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, omdat er bijvoorbeeld meer onderzoek gedaan moet worden, dan wordt u binnen deze 4 weken hiervan op de hoogte gesteld. U krijgt dan direct een indicatie van wanneer wij wel een oplossing verwachten te kunnen bieden.
  5. Indien er middels bovengenoemd gesprek niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht neer te leggen bij de onafhankelijke derde partij: De heer Theo van de Schepop (Bestuurder Habitat Lekker Leven / Buitenplaats de Poel, contact via theovandeschepop@gmail.com).
  6. Het oordeel van Dhr. Theo van de Schepop is voor Parcival bindend. Eventuele consequenties worden door Parcival snel afgehandeld.
  7. Uw klacht en de wijze van afhandeling wordt geregistreerd. Bij de afronding van de klacht krijgt u bovendien een verslag met hierin de oplossing verwoord.
  8. De registratie omtrent uw klacht zal maximaal 2 jaar worden bewaard.
  9. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.