Een praktische cursus over Crisismanagement, Crisiscommunicatie en Bedrijfscontinuïteit binnen Zorginstellingen

SLEUTELFUNCTIONARISSEN

Een sleutelfunctionaris van de crisisorganisatie is een medewerker die een belangrijke rol speelt tijdens een crisis. Er is geen vaste rolomschrijving voor de sleutelfunctionaris, omdat het gaat om mensen die verschillende functies hebben, zoals bijvoorbeeld manager, teamleider of medewerker ICT of facilitair. De sleutelfunctionarissen zijn de ogen en oren van het crisisteam en de crisiscoördinator op de werkvloer.

Met de SCZ-cursus krijgt de deelnemer basiskennis en vaardigheden op het gebied van crisisbeheersing in een zorginstelling. Dit zorgt ervoor dat de sleutelfunctionaris weet wat er speelt als de organisatie een crisis meemaakt, zodat hij/zij het crisisteam en de crisiscoördinator optimaal kan ondersteunen. Daarnaast leert de deelnemer hoe hij/zij acteert in een crisisteam, zoals een Operationeel Team (OT) of Crisis Beleidsteam (CBT). Bovendien krijgt hij/zij de nodige kennis om de crisiscoördinator te ondersteunen bij crisisplanvorming.

DE CURSUS

Gedurende de cursus komen de volgende drie hoofdonderwerpen aan bod:

 1. Bedrijfscontinuïteit:
  Centraal in dit hoofdblok staat de vraag wat een zorginstelling moet ondernemen om de continuïteit van de zorgorganisatie ook in crisissituaties te waarborgen. We besteden aandacht aan risicomanagement, kritische processen, impactanalyses, planvorming en kwaliteitsborging.
 2. Crisiscommunicatie:
  Crisiscommunicatie blijkt telkens weer een kritische succesfactor te zijn; in de voorfase door middel van risicocommunicatie, in de daadwerkelijke crisisfase, maar zeker ook in de nafase in de vorm van nazorgcommunicatie. Dit blok richt zich zowel op interne als externe communicatie en de rol van de afdeling communicatie. Omgaan met de media en social media krijgt vanzelfsprekend ruime aandacht.
 3. Crisismanagement:
  In dit blok kijken we uitgebreid naar de crisisorganisatie in ons land. Ook de veiligheidsketen komt aan bod. Bovendien is er aandacht voor de inrichting van de crisisorganisatie in een zorginstelling en thema’s als crisisbesluitvorming, werken onder hoge druk en psychische effecten bij zowel crisisslachtoffers als hulpverleners. In dit blok staan we tevens stil bij bedrijfshulpverlening (BHV) en de relatie die dit onderdeel heeft met de taak van de crisiscoördinator.
LEERDOELEN

Het doel van deze cursus is om de sleutelfunctionaris te voorzien van kennis en vaardigheden om tijdens een crisis zo goed mogelijk te kunnen handelen en aansturen. Er worden tools geboden voor het opereren op tactisch operationeel niveau. Aan het eind van de cursus is de sleutelfunctionaris in staat om …

 • uit te leggen wat een crisis is en welke fasen hierin te herkennen.
 • te benoemen hoe de crisisorganisatie van de witte kolom in Nederland is georganiseerd.
 • te verwoorden hoe de crisisorganisatie binnen de eigen organisatie is georganiseerd.
 • kennis te nemen van crisisbeheersing op alle niveaus binnen de eigen organisatie.
 • aan te geven welke positie de sleutelfunctionaris heeft en wat hij kan doen tijdens een crisis.
 • te benoemen welke communicatiekanalen er zijn en hoe je deze effectief in kunt zetten tijdens een crisis.
 • ondersteuning te bieden aan het crisis(beleids)team ten tijde van een crisis.
 • de crisiscoördinator te ondersteunen bij het ontwikkelen van crisisplannen in de eigen organisatie.
DOELGROEP/BEGINVEREISTEN

Sleutelfunctionarissen (zoals managers en teamleiders) binnen zorginstellingen. Voor deelname aan de cursus is kennis van de crisisplannen van de eigen organisatie vereist.