BCM Awareness workshop

BCM Awareness workshop

Voor wie is deze workshop bedoeld?

Voor organisaties die op het gebied van BCM nog onervaren zijn, verdient het aanbeveling te starten met een BCM Awareness Training.

Welke onderwerpen worden er behandeld?

Tijdens deze training behandelen we onder andere de fases van een crisis, de risico’s en impact die een crisis met zich meebrengt en de invloed die het heeft op uw kritieke organisatieprocessen. U krijgt inzichten over wat BCM voor uw organisatie kan betekenen in goede en slechte tijden.

Verloop workshop

We starten met het behandelen van uw eigen continuïteitsplan en daarmee samenhangende crisisplannen. Hierna vindt er een tabletop-oefening plaats waarbij we een casus behandelen die relevant is voor uw organisatie

Evaluatie

Na de training vindt er een mondelinge evaluatie plaats.