Training Voorzitter Crisisteam

Training Voorzitter Crisisteam

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor functionarissen die voorzitter zijn van een crisisteam.

Welke onderwerpen worden er behandeld?

We besteden aandacht aan: het opstarten van het crisisteam, verdieping in de taken van de voorzitter, leidinggeven aan het crisisteam, strakke vergaderstructuur en het gebruik van vergaderklok en besluitvormingsmodel BOBOC (beeldvorming, oordeelvorming, besluitvorming, opdracht, controle), samenwerking met de logger en grip en overzicht houden op uitgezette acties.

Verloop training

De theorie wordt op interactieve wijze behandeld en wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Daarnaast wordt er uitgebreid geoefend met de rol van voorzitter. De deelnemers worden hierbij gecoacht door de trainer en krijgen praktische tips aangereikt.

Evaluatie

Aan het einde van de training wordt er geëvalueerd met uw team.