Training Basis Crisismanagement

Training Basis Crisismanagement

Voor wie is deze training bedoeld?

Voor organisaties die op het gebied van crisismanagement beginnend zijn, verdient het aanbeveling te starten met een Training Basis Crisismanagement.

Welke onderwerpen worden er behandeld?

Tijdens deze training behandelen we o.a. de kenmerken van crises, fases en verloop van een crisis, overheidsprocessen, crisiscommunicatie, crisisbesluitvorming en uw plannen en procedures.

Verloop training

De trainer zal starten met een theoretische inleiding waarbij deelnemers de gelegenheid krijgen om vragen te stellen.

Hierna vindt er een tabletop-oefening plaats waarbij er een casus wordt behandeld die relevant is voor uw organisatie. De trainingen worden begeleid door ervaren en vakkundige trainers en acteurs met kennis en ervaring in diverse branches.

Aan het einde van de training wordt er geëvalueerd met uw team en na afloop wordt er een uitgebreide rapportage opgeleverd met daarin verbeterpunten en praktische tips.

Evaluatie

Aan het einde van de training wordt er geëvalueerd met uw team en na afloop wordt er een uitgebreide rapportage opgeleverd met daarin verbeterpunten en praktische tips.