BCM Masterclass voor Bestuurders

BCM Masterclass voor Bestuurders

Voor wie is deze training bedoeld?

De BCM Masterclass is bedoeld voor bestuurders.

Welke onderwerpen worden er behandeld?

In deze BCM Masterclass voor bestuurders behandelen wij de essentie van BCM en het belang van goed leiderschap hierin. Daarbij doorlopen de deelnemers in vogelvlucht de verschillende fasen van een BCM-implementatietraject om zodoende op strategisch/beleidsniveau een totaalbeeld te verkrijgen omtrent dit onderwerp. Voor iedere fase zal worden aangegeven welke bijdrage van een bestuurder wordt verwacht.

Daarnaast geven wij handvatten voor het vertalen van commitment naar zichtbare inspanning en tips zoals:

  • Bijsturen van BCM-implementatie
  • Enthousiasmeren van uw personeel omtrent BCM
  • Blijvende borging van BCM
  • Hoe BCM toe te spitsen op uw specifieke organisatie

 

Evaluatie

De training zal afgesloten worden met een mondelinge evaluatie.