BCM Serious Game voor zorginstellingen en ziekenhuizen

BCM Serious Game voor zorginstellingen en ziekenhuizen

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze game is bedoeld voor iedereen in de organisatie die in een zorginstelling of ziekenhuis direct of indirect met BCM te maken heeft of krijgt. De game is zo ingericht dat deze kan worden gespeeld door medewerkers op alle niveau’s in de organisatie. Voorafgaande BCM kennis is niet nodig.

Welke onderwerpen worden er behandeld?

Op een interactieve manier worden potentiële bedreigingen en mogelijke maatregelen zo gepresenteerd dat dit leidt tot beleving van incidenten die daadwerkelijk kunnen plaats vinden. De game dient tevens als een oefening in besluitvorming om bedreigingen en maatregelen te prioriteren op basis van realistische criteria.

Verloop training

De facilitator begint met een korte toelichting op BCM en de plaats daarvan in de zorginstelling of het ziekenhuis. De deelnemers krijgen vervolgens de opdracht om de waarschijnlijkheid van incidenten en de impact daarvan te rangordenen. Hun uitkomst wordt vergelen met een objectieve benchmark.

Evaluatie

Na de game vindt er een mondelinge evaluatie plaats.