• Topmanagement commitment

  Een succesvolle implementatie van BCM valt of staat met topmanagement commitment. Bestuurders dienen daarbij het juiste voorbeeld te geven. Van belang is dan wel dat zij weten wat dit onderwerp behelst zodat ze dit ook kunnen uitdragen naar de rest van hun organisatie.

 • De Masterclass

  In deze BCM Masterclass voor bestuurders behandelen wij de essentie van BCM en het belang van goed leiderschap hierin. Daarbij doorlopen de deelnemers in vogelvlucht de verschillende fasen van een BCM-implementatietraject om zodoende op strategisch/beleidsniveau een totaalbeeld te verkrijgen omtrent dit onderwerp. Voor iedere fase zal worden aangegeven welke bijdrage van een bestuurder wordt verwacht.

 • Vertalen van Theorie naar de Praktijk

  Daarnaast geven wij handvatten voor het vertalen van commitment naar zichtbare inspanning en tips zoals:

  • Bijsturen van BCM-implementatie
  • Enthousiasmeren van uw personeel omtrent BCM
  • Blijvende borging van BCM
  • Hoe BCM toe te spitsen op uw specifieke organisatie