• Specifieke oefeningen

    U kunt hierbij denken aan BCM-oefeningen waarbij uitval van één of meerdere kritische bedrijfsprocessen wordt gesimuleerd of aan bijvoorbeeld uitwijkoefeningen waarbij de focus ligt op uitwijk naar een andere locatie. Onze trainers en adviseurs met ervaring in verschillende sectoren kunnen hierbij een adviserende, coördinerende of waarnemende rol vervullen. Ze kunnen u ook ondersteunen in het leveren van uitvalscenario’s (ICT, mens, facilitair, etc.) waardoor uw organisatie met een realistische oefening op het gebied van continuïteitsmanagement beter getraind en getest wordt.