• De training, voor wie?

  Deze training is bedoeld voor alle teams, zoals crisismanagementteams (CMT), crisisbeleidsteams (CBT), operationele crisisteams (OCT/OT), communicatieteams, managementteams.
  In crisismanagement zijn gedrag en communicatie essentieel. Effectief samenwerken, communiceren en besluiten onder hoge druk vergt veel van een team.

 • DISC

  In deze workshop maakt u kennis met DISC, een analysemethode die inzicht geeft in de persoonlijke voorkeursstijlen die teamleden hanteren waar het gaat om gedrag en communicatie. Zowel onder normale omstandigheden als onder hoge druk.

  Hoe communiceer je? Hoe ga je om met situaties onder druk? Hoe ervaar je anderen en hoe ervaren anderen jou?

 • Resultaten

  Deze workshop verschaft de teamleden kennis en inzicht in je eigen gedrag en communicatiestijl en die van anderen. Talenten van teamleden worden optimaal benut bij de juiste positie in een team. Dat leidt niet alleen tot een effectievere samenwerking en adequate besluitvorming, maar levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de verbondenheid tussen teamleden.