Voor organisaties die op het gebied van crisismanagement beginnend zijn, verdient het aanbeveling te starten met een Training Basis Crisismanagement. Tijdens deze training behandelen we o.a. de kenmerken, fases en verloop van een crisis, overheidsprocessen, crisiscommunicatie, crisisbesluitvorming en uw plannen en procedures. Hierna vindt er een tabletop-oefening plaats waarbij er een casus wordt behandeld die relevant is voor uw organisatie. De trainingen worden begeleid door ervaren en vakkundige trainers en acteurs met kennis en ervaring in diverse branches.

Aan het einde van de training wordt er geëvalueerd met uw team en na afloop wordt er een uitgebreide rapportage opgeleverd met daarin verbeterpunten en praktische tips.