• Business Continuity Management Awareness Training

    Voor organisaties die op het gebied van BCM nog onervaren zijn, verdient het aanbeveling te starten met een BCM Awareness Training. Tijdens deze training behandelen we onder andere de fases van een crisis, de risico’s en impact die een crisis met zich meebrengt en de invloed die het heeft op uw kritieke organisatieprocessen. U krijgt inzichten over wat BCM voor uw organisatie kan betekenen in goede en slechte tijden. Tevens behandelen we op interactieve wijze uw eigen continuïteitsplan en daarmee samenhangende crisisplannen. Hierna vindt er een tabletop-oefening plaats waarbij we een casus behandelen die relevant is voor uw organisatie.