• Crisiscommunicatie & Social Media

    Deze training is opgebouwd rondom de drie belangrijkste pijlers in de crisiscommunicatie: betekenisgeving, informatievoorziening en schadebeperking. Er wordt vanuit de geschiedenis van communicatie uitgelegd wat het belang van crisiscommunicatie is. Aan de hand van voorbeelden en scenario’s wordt er gekeken naar mogelijke communicatiestrategieën. De invloed en impact die social media ten tijde van een crisis kan hebben, wordt duidelijk in beeld gebracht. Naast aandacht voor de externe communicatie, wordt er tevens naar de evenzo belangrijke interne communicatie van de organisatie gekeken.