• Het CoPI

  Wanneer u wordt geconfronteerd met een crisis op uw locatie, zoals bijvoorbeeld een brand, kan het zijn dat u te maken krijgt met een Commando Plaats Incident (CoPI). Het CoPI is een zeer herkenbare rode ‘container’ die ook wel de CoPI-bak wordt genoemd. Deze commandowagen wordt vlak bij het incident geplaatst. Indien er dus sprake is van een grote brand op uw locatie, kan het zijn dat de CoPI-bak op uw terrein wordt geplaatst. Vanuit het CoPI wordt er operationeel leidinggegeven aan de bestrijding van het incident.

  De CoPI-bak biedt een vergaderruimte voor de betrokken hulpdiensten en is voorzien van diverse communicatie- en ICT-apparatuur, zoals bijvoorbeeld PC’s en beeldschermen met kaarten, internetverbinding, etc.

  De bezetting van het CoPI bestaat uit verschillende functionarissen van de brandweer, politie, GHOR en gemeente.

 • Liaison CoPI, door wie?

  Het kan zijn dat het CoPI vraagt om iemand van uw organisatie bij het CoPI-overleg aan te laten sluiten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Hoofd BHV’er/Ploegleider BHV
  • Crisiscoördinator
  • Technisch beheerder/Coördinator Bouw & Facilitair
  • Coördinerend medewerker Beveiliging & Toegangsbeheer
 • De training

  Tijdens de training Liaison CoPI leren de deelnemers hoe zij als liaison tussen het CoPI en het crisismanagementteam van de eigen organisatie moeten acteren. De volgende zaken worden behandeld:

  • Het doornemen en begrijpen van de rol en bijbehorende taakkaart liaison CoPI
  • Melding & opschaling calamiteit
  • CoPI-overleg: hoe gaat dat in zijn werk?
  • Situatierapportage opstellen t.b.v. het crisismanagementteam
  • Terugkoppelen informatie en ophalen van besluiten
 • De eindoefening

  Uiteraard wordt er middels een realistisch en relevant scenario geoefend met deze materie. de deelnemers beschikken na afloop van deze training over praktische handvatten.