De opzet van de masterclass voor Bestuurders is om de leden van het crisismanagementteam een extra verdieping in belangrijke aspecten van crisismanagement aan te reiken die inhoudelijk is toegespitst op hun vakgebied. Drie boeiende sprekers/crisisexperts uit het netwerk van Parcival vertellen over hun ervaringen met een recente crisis. Hoe kijken ze terug, wat was hun rol en welke dilemma’s speelden er? Centraal staat besluitvorming onder hoge druk:

  • Cognitieve processen bij besluitvorming (intuïtief vs. analytisch denken)
  • Alternatieve besluitvormingsmodellen
  • Out of the box besluitvorming

Aan de hand van relevante casuïstiek wordt u voorzien van handige do’s en don’ts.