• De Supply Chain

  Vrijwel iedere organisatie is afhankelijk van leveranciers voor het op tijd en tegen de juiste kwaliteitsstandaard leveren van producten of diensten. Ook deze leveranciers zijn op hun beurt weer afhankelijk van leveranciers. Dit kunnen producenten zijn van halffabricaten, grondstofleveranciers, IT-providers, transporteurs en logistiek dienstverleners, machinebouwers, onderhoudspartijen, payroll organisaties, etc. Zowel upstream als downstream.

 • Supply Chain Continuity Management

  Indien ergens in de keten een leverancier er niet in slaagt om op tijd of tegen de juiste kwaliteit en kosten te leveren, dan kan dit een verstoring in uw bedrijfsproces teweegbrengen. Van belang is dat organisaties zich hiervan bewust zijn en het toepassingsgebied van BCM verbreden van alleen hun eigen organisatie naar dat van de gehele keten. Ofwel Supply Chain Continuity Management (SCCM). Daarbij komt men in een interessant speelveld terecht met conflicterende belangen tussen enerzijds het verlagen van ketenkosten (bijvoorbeeld het aanhouden van een lagere voorraad) en anderzijds het managen van ketenrisico’s die gepaard gaan met Just-In-Time en single source / one stop shopping principes.

 • Voorkennis

  Deze training vormt een aanvulling op onze reguliere BCM-trainingen en richt zich volkomen op Supply Chain Continuity Management (SCCM). Van cursisten wordt dan ook verwacht dat zij bekend zijn met de principes van BCM.

 • De training

  Onderwerpen die in deze opleiding aan bod komen, betreffen onder andere:

  • Belang van SCCM
  • Uitdagingen bij SCCM
  • Supply chain analyse
  • SCCM-strategieën
  • Managen van verstoringen in de supply chain
  • Borging van SCCM binnen de eigen organisatie
  • SCCM-samenwerking met leveranciers