Deze training is bedoeld voor functionarissen die voorzitter zijn van een crisisteam. We besteden aandacht aan:

  • Het opstarten van het crisisteam
  • Verdieping in de taken van de voorzitter
  • Leidinggeven aan het crisisteam
  • Strakke vergaderstructuur en het gebruik van vergaderklok en besluitvormingsmodel BOBOC (beeldvorming, oordeelvorming, besluitvorming, opdracht, controle)
  • Samenwerking met de logger
  • Grip en overzicht houden op uitgezette acties

De theorie wordt op interactieve wijze behandeld en wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Daarnaast wordt er uitgebreid geoefend met de rol van voorzitter. De deelnemers worden hierbij gecoacht door de trainer en krijgen praktische tips aangereikt.