De CCZ-opleiding is een geaccrediteerde opleiding voor mensen die:

  • Verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van rampenopvangplannen (ZIROP, GROP, HAROP) en/of continuïteitsplannen binnen de zorgorganisatie;
  • Verantwoordelijkheid dragen voor het borgen van rampenopvang en crisisbeheersing in de zorgorganisatie;
  • OTO voor rampenopvang en crisisbeheersing in hun takenpakket hebben;
  • Optreden als Crisiscoördinator of ZiROP-beheerder.

Docenten

Start Opleiding 2015

Deze opleiding zal starten voor Noord Nederland in opdracht van AZNNN Cycloon.

De opleiding start met een 2-daagse kick-off op 30 april & 1 mei 2015.

Download de brochure voor meer informatie en de planning.