Verwantenopvang & Intern Informatiemanagement

Verwantenopvang
Een ramp of een terroristische aanslag kan leiden tot veel slachtoffers. De praktijk leert ons bovendien dat ziekenhuizen dan geconfronteerd worden met zelfverwijzers en een grote groep verwanten (familie, vrienden, etc). Hoe ga je hier als zorgorganisatie mee om?

Tijdens de kasteelsessie op 28 juni 2018 ligt de focus op Verwantenopvang. We bespreken o.a. de volgende aspecten:

 • Hoe kunnen we verwanten mee laten werken aan het hen in contact brengen met de slachtoffers van een incident?
 • Wat zijn de knelpunten waar men tegenaan loopt?
 • Hoe houdt u als zorginstelling uw medisch ethische opstelling overeind, zonder de belangen van slachtoffers en verwanten te schaden?
 • Wie zet u in voor de verwantenopvang?
 • Hoe houdt u media en verwanten uit elkaar?
 • Ligt er een focus op psychosociale opvang van verwanten?

Intern informatiemanagement
Vervolgens zoomen we in op intern informatiemanagement tijdens een crisis:

 • Op welke manier kunt u dat als zorginstelling effectief verzorgen?
 • Wat is het belang van digitaal loggen?
 • Hoe behoudt u overzicht op uitgezette acties?
 • Hoe worden situatierapportages samengesteld?
 • Wie is de informatiemanager?

Tijdens deze presentatie zal tevens CrisisSuite worden gedemonstreerd: informatiemanagementsoftware met o.a. een praktische logtool die door meer dan 20 ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland succesvol wordt ingezet.

Verhinderd?

Bent u verhinderd op 28 juni, maar heeft u wel interesse? Laat ons dit dan weten via evenementen@parcivalcrisis.com

Wij houden u dan op de hoogte.

 • 28 juni 2018

 • 13:00 - 17:30 uur

 • Kasteel Groot Buggenum

 • Loorderstraat 3 te Grathem (Limburg)

Programma

13.00 – 13:30 : Inloop

13.30 – 13.45 : Welkom en introductie door dagvoorzitter Sylvia Sanders

13.45 – 14.30 : Ton Heerschop – Verwantenopvang; organisatorische aspecten

14.30 – 14.45 : Korte pauze

14.45 – 15:30 : Johara Boukaa – Verwantenopvang; psychosociale aspecten

15.30 – 15.45 : Korte pauze

15.45 – 16:45 : René de Jong – Intern Informatiemanagement

16:45 – 17:30 : Hapje en drankje