Alle trainingen en opleidingen online beschikbaar

Wilt u dat de OTO-activiteiten gewoon doorgaan, ook tijdens een lockdown? Kies dan voor een online training. Parcival heeft voor al haar trainingen en opleidingen een online-variant beschikbaar.

Online trainen heeft als voordeel dat de deelnemers leren om op afstand een crisis te bezweren. Dit is belangrijk, want uw organisatie kan natuurlijk ook door een crisis getroffen worden op een moment dat het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen.

Parcival staat voor ‘train as you fight’. Dit betekent dat de online trainingen zo realistisch mogelijk zijn. We werken met de online tools van uw organisatie, zoals MS Teams of Zoom. Zo leren de deelnemers onder alle omstandigheden een crisis te managen, ook tijdens een eventuele lockdown.

Didactische methodes

Online trainen vraagt vaak om een andere inzet van didactische methodes, omdat de interactie tussen de deelnemers en de trainer anders is. De online trainingen en opleidingen van Parcival zijn daarop aangepast.

Daardoor is het vrijwel altijd mogelijk om de hele training of opleiding online te laten plaatsvinden, zonder dat dit ten koste gaat van de leeropbrengst. In een enkel geval is het verstandiger om een combinatie te maken tussen online activiteiten en live bijeenkomsten.

Kenmerken

De leeropbrengst van de online trainingen en opleidingen is net zo hoog als van de fysieke variant. Veel kenmerken van de trainingen blijven gelijk, zoals:

  • De inzet van trainers, waarnemers en acteurs (bij simulatieoefeningen)
  • Het ontwikkelen van een maatwerkscenario
  • Een compleet programma, met daarin een introductie, de oefening en de evaluatie
  • Werken met onze Social Media Tool (bij simulatieoefeningen)
  • Oplevering van een rapportage met aanbevelingen

Technische kennis

Zijn sommige deelnemers nog niet zo handig met online tools? Dit is geen probleem. Tijdens de online trainingen zetten we een expert in voor de technische ondersteuning. Hij of zij heeft de volgende taken:

  • Het oplossen van problemen voor de deelnemers voor en tijdens de training. Dit kunnen simpele handelingen zijn, zoals het helpen bij inlogproblemen of het wegwijs maken in MS Teams of Zoom.
  • Ondersteunen van de trainer tijdens de presentatie, zoals het beantwoorden van de vragen in de chat. Zo kan de trainer zich volledig richten op de inhoud.
  • Meteen actie ondernemen als er problemen ontstaan met browsers, apparaten en systemen zodat er geen tijd verloren gaat voor de trainer en de deelnemers.