Opleiding crisismanagement: ‘De studenten leren ook veel van elkaar’